Kontaktinformation

Mari Zetterqvist Blokhuis
E-post: mari@mzequitation.se
Tel: 073-946 96 79

MZ Equitation
Nordsångarv. 3
746 95 Skokloster

Gilla oss på Facebook

Om Mari

darwin2Jag är utbildad ridlärare (Svensk Ridlärare Level 3) och har undervisat blivande ridlärare i pedagogik och undervisningsmetodik på Strömsholm under många år. Sedan år 2007 driver jag eget företag MZ Equitation och den 1 september 2014 påbörjade jag en doktorandtjänst på Södertörns högskola. 

Forskning om samspelet mellan ryttare och häst är något som ligger mig varmt om hjärtat. Under åren 2006-2008 drev jag ett forskningsprojekt där målet var att försöka hitta metoder för att förbättra sitsen. Jag är övertygad om att ryttare kan få mer nöje av sin ridning genom att jobba med sitsen. Dessutom bidrar en bra sits till att öka hästen välbefinnande.

Under 2012 och 2013 jobbar jag tillsammans med Charlotte Lundgren med ett forskningsprojekt om kommunikationen mellan ryttare och häst och om hur ridlärare/tränare lär ut denna kommunikation. Medlen till studien kommer från Stiftelsen Hästforsning och Linköpings Universitet.

Den 1 september 2014 påbörjade jag en tjänst som doktorand på Södertörns högskola inom projektet "Hästen i omvandling - etik och interaktion mellan människa och häst i Sverige och Polen. Det innebär forskning på heltid och därför håller jag bara ett begränsat antal sitsclinics och träningar. 

Produktion av böcker och DVD för ryttare är en av mina hörnstenar och i april 2013 publicerades boken "Sitsskolan – övningar för bättre sits med och utan häst" i samarbete med Kentaurmagasin. Den första upplagan på 2000 böcker är helt slut och en andra upplaga är under tryckning.

Jag har även producerat Dvd:n "Träna din sits" tillsammans med GP ryttaren Mads Hendeliowitz från Segersta Equestrian. Jag är återförsäljare av Balimopallen som är ett fantastiskt hjälpmedel för ryttare och Posture selen och västen som hjälper ryttare att få en bra hållning till häst. Jag är även återförsäljare för Höbjörn – ett värdefullt hjälpmedel i stallarbetet.

En nyhet är konceptet "Bodycheck" där jag tillsammans med Cajsa Ericson, leg sjukgymnast och av Jordbruksverket godkänd Djursjukgymnast, erbjuder en genomgång av både ryttarens och hästens kropp och rörelser för att ekipaget ska få möjlighet att prestera optimalt tillsammans.

Jag har en fil kand i pedagogik och är utbildad folkhögskolelärare. Innan jag flyttade till Strömsholm jobbade jag som ridlärare i Linköping och Katrineholm.

MZ Equitation  Nordsångarv. 3  746 95 Skokloster  Telefon: +46( 0)73-946 96 79  Web: NyWeb